1) Kome je pisac posvetio knjigu? a) supruzi b) ocu i majci c) najboljem prijatelju d) svakom djetetu na svijetu 2) Što je pisac nacrtao na crtežu broj 1 i broj 2? a) slona u udavu b) šešir 3) Koliko je godina imao kad je odustao od slikarske karijere? a) 6 b) 7 c) 8 4) Što je postao kad je odrastao? a) političar b) pilot c) nogometaš 5) Odraslima je pokazivao cvoj crtež iz djetinjstva da bi provjerio... a) ... jesu li nadareni crtači. b) ... jesu li zadržali dječju maštovitost. c) ... jesu li bili u prašumi. 6) Kad i gdje mu se pokvario zrakoplov? a) Prije dvije godine u Kini. b) Prije tri godine u Arizoni. c) Prije šest godina u saharskoj pustinji. 7) Što je tražio dječak koji se odnekud stvorio pokraj pisca? a) ... da nacrta slona b) ... da nacrta ovcu c) ... da nacrta zmiju 8) Pisac je nacrtao svoj crtež iz djetinjstva. Je li dječak mislio da je to šešir? a) Da, kao i svi drugi. b) Ne, vidio je slona u zmiji. 9) Kojim je crtežom dječak bio zadvoljan? a) crtežom stare ovce b) crtežom ovna c) crtežom kutije u kojoj je ovca 10) Odakle je došao mali princ? a) S Venere. b) S Marsa. c) S asteroida B 612. d) S asteroida S 2020. 11) Pisac kaže da odrasle za novog prijatelja zanima...  (3 točna odgovora) a) Kakav je zvuk njegova glasa? b) Koje igre voli? c) Koliko ima godina? d) Koliko zarađuje njegov otac? e) Skuplja li leptire? f) Koliko ima braće? 12) Koju biljku je mali princ morao stalno čupati na svojem planetu? a) ruže b) baobabe c) ambroziju d) krušku 13) Što simboliziraju baobabi? a) Nešto dobro u našem životu. b) Nešto loše i opasno u našem životu. 14) Mali princ se bojao da bi ovca mogla... a) ... pojesti baobabe. b) ... umrijeti na planetu c) ... umrijeti u vožnji zrakoplovom d) ... pojesti njegov dragi cvijet. 15) U ovom romanu treba neprestano promišljati prenesena značenja. a) Da. b) Ne. 16) Ovaj tekst pripada... a) lirici b) epici c) drami

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?