Brže osmislite bolja predavanja
1) Kakav je materijal glinamol? a) Metalni? b) Teški? c) Umjetni? d) Zanimljivi? e) Mokri? f) Suhi? 2) Što je omjer? a) Dužina? b) Odnos dviju veličina? c) Širina? d) Visina? e) Dubina? f) Težina? 3) Koja je druga riječ za proporciju? a) Omjer? b) Zlatni rez? c) Razmjer? d) Masa? e) Veličina? f) Obujam? 4) Koliko iznosi omjer glave i visine čitavog tijela? a) 1:1 b) 1:2 c) 1:3 d) 1:7 e) 1:10 f) 1:1000

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti