Brže osmislite bolja predavanja
Složena rečenica mora imati [2] predikata , veznici sastavne rečenice su i, pa,te,ni,[niti], surečenice u zaključnim i isključnim rečenicama odvajaju se [zarezom], veznici suprotnih rečenica su a, ali,[nego], no ,[već], Nezavisnosložene rečenice u kojoj su surečenice [samostalno], a njihovi se sadržaji međusobno dopunjuju naziva se [sastavna] rečenica..

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti