Brže osmislite bolja predavanja
1) Dan je divan. - Kakva je ovo rečenica? a) Izjavna b) Upitna c) Uzvična 2) Želiš li da se prošetamo? - Kakva je ovo rečenica? a) Izjavna b) Upitna c) Uzvična 3) Stavi odgovarajući znak na kraju rečenice: Pazi, auto a) . b) ? c) ! 4) Stavi odgovarajući znak na kraju rečenice: Sretan rođendan a) ? b) ! c) . 5) Stavi odgovarajući znak na kraju rečenice: Mina je sretna a) . b) ! c) ? 6) Stavi odgovarajući znak na kraju rečenice: Ko se to čuje a) . b) ? c) ! 7) Stavi odgovarajući znak na kraju rečenice: Moj otac radi u bolnici a) . b) ? c) ! 8) Emina voli da jede spanać. - Koliko riječi ima ova rečenica? a) 4 b) 3 c) 5 9) Edo nije pojeo ručak. - Koliko slova ima treća riječ u rečenici? a) 4 b) 5 c) 3 10) Složi riječ: I C P L E A a) CIPELA b) CIPLEA 11) Složi riječ: B U J A K A a) JAKUBA b) JABUKA 12) Dječak se igra. - Koliko slova ima najkraća riječ u rečenici? a) 4 b) 2 c) 3 13) Joj, prolila sam sok! - Kakva je ovo rečenica? a) Izjavna b) Upitna c) Uzvična

Slovo, riječ, rečenica - ponavljanje

autor Dzanadrini

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti