ispit savjesti - prije susreta sa svećenikom, priznanje grijeha pred svećenikom - u ispovjedaonici, kajanje - žao mi je za sve zlo koje sam učinio/la, pokora ili zadovoljština - vratit ću dug i truditi se biti bolji/a,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?