Brže osmislite bolja predavanja
1) Benzinski motor za paljenje smjese goriva koristi: a) Iskru b) Tlak c) Polugu 2) Dizelski motor za paljenje smjese goriva koristi: a) Iskru b) Tlak c) Polugu 3) Izgaranjem goriva kemijska energija goriva se pretvara u _________________ energiju. a) Mehaničku b) Toplinsku c) Kinetičku 4) Elektropokretač služi za: a) Pokretanje brisača b) Pomoć pri kočenju c) Pokretanje motora 5) Elektropokretač pretvara električnu energiju u mehaničku energiju, dakle on je : a) Generator b) Elektromotor c) Isparivač 6) Uređaj koji pohranjuje električnu energiju u automobilu zove se: a) Akumulator b) Elektrostarter c) Alnaser 7) Svaki članak akumulatora ima napon od 2 Volta, koliko akumulator ima članaka? a) 2 b) 4 c) 6 8) Električni kapacitet akumulatora izražava se u: a) Wattima b) Voltima c) Ampersatima 9) Uređaj koji proizvodi električnu energiju u automobilu, zove se:  a) Alternator b) Elektropokretač c) Akumulator 10) Alternator je: a) generator izmjenične struje b) generator istosmjerne struje c) elektromotor 11) Namjerno oslabljeno mjesto koje prvo pukne i prekida strujni krug prije oštećenja zove se: a) Alternator b) Prekidač c) Osigurač 12) Akumulator nije štetan za okoliš i možemo ga odgložiti bilo gdje a) Točno b) Netočno 13) Kapacitet akumulatora mjeri se u : a) Ampersatima ( Ah ) b) Kilovatsatima( kWh ) c) Voltsat ( Vh )

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti