1) 1 m a) 10 cm b) 100 cm 2) 6 dm a) 600 cm b) 60 cm 3) 10 cm a) 100 mm b) 1000 mm 4) 40 dm a) 4 m b) 40 km 5) 23 dm a) 2 cm 3 mm b) 2 m 3cm 6) 1000 mm a) 100 cm b) 1 km 7) 65 cm a) 6 dm 5 cm b) 605 mm 8) 1 km a) 1000 dm b) 1000 m 9) 200 mm a) 2 m b) 20 cm 10) 453 mm a) 4 m 5 dm 3 cm b) 4 dm 5 cm 3mm

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?