Brže osmislite bolja predavanja
Što je priroda?, Po čemu se živa priroda razlikuje od nežive?, Što ubrajamo u živu prirodu?, Nabroji životne uvjete., Nabroji neke zaštićene biljke i životinje. , Opiši povezanost količine Sunčeve svjetlosti i topline s godišnjim dobima. , Nabroji tri stanja u kojima se može pojaviti voda., Objasni ledište i vrelište. Prisjeti se pokusa. , Nabroji padaline., Na koji način voda kruži u prirodi?, Što je vjetar?, Kako zovemo stručnjake koji se bave predviđanjem vremena?, Što to znači da je zrak smjesa više plinova?, Koji zrak mi udišemo i bez njega ne možemo?, Nabrojite vrste tla., Što je humus?, Što su kompostane?, Koje je tlo najplodnije?, Kako ti možeš doprinijeti očuvanju svih životnih uvjeta? , Zaštita zraka, vode i tla zajednički zove se humanitarna zaštita, osobna zaštita ili zaštita okoliša?.

Priroda i životni uvjeti - ponavljanje

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slučajne kartice je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti