Brže osmislite bolja predavanja
Rečenica: Volim ići u školu, Stani, Jesi li se odmorio, Rečenični znak: ., !, ?,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti