Brže osmislite bolja predavanja
1) 5 a) 3+3 b) 2+3 c) 6-4 2) 7 a) 2+4 b) 9-3 c) 10-3 d) 7-0 e) 5+2 f) 3+3 3) 8 a) 2+4 b) 4+4 c) 5+2 d) 7-1 e) 10-2 f) 3+5 4) 9 a) 3+3 b) 7+2 c) 5+3 d) 5+4 e) 10-1 f) 6+4 5) 10 a) 2+8 b) 10+0 c) 4+5 d) 7+2 e) 4+6 f) 8+2 6) 6 a) 3+3 b) 7-2 c) 9-3 d) 2+4 e) 5+3 f) 6+0 7) 4 a) 3+3 b) 10-6 c) 9-5 d) 6+2 e) 1+5 f) 5-1

Zbrajanje i oduzimanje do 10

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti