1) 12 óra a) b) c) d) 2) 6 óra 15 perc a) b) c) d) 3) 4 óra 15 perc a) b) c) d) 4) 2 óra 30 perc - fél 3 a) b) c) d) 5) 9 óra 30 perc - fél 10 a) b) c) d) 6) 9 óra 10 perc a) b) c) d) 7) 7 óra 45 perc a) b) c) d) 8) 3 óra a) b) c) d)

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?