1) VD6/5 a) e f as c b) e g h c c) c d f a d) f a cis d 2) Pov4/3 a) h d es g b) d fis g h c) f as c d d) g b cis e 3) MM2 a) f as c d b) b d f g c) c d f a d) e g h c 4) Sm4/3 a) fis a h d b) f as c d c) g b cis e d) e f as c 5) MD4/3 a) h d es g b) h d f gis c) a c d fis d) f a cis d 6) MSm6/5 a) f as c d b) h d f gis c) c d f a d) e f as c 7) VD2 a) c d f a b) d fis g h c) gis a cis e d) e f as c 8) MM4/3 a) h d f gis b) b cis e g c) f as c d d) fis a h d 9) Sm6/5 a) h d f gis b) a c d fis c) b d f g d) e f as c 10) VM2 a) e f as c b) gis a cis e c) c e fis a d) b d f g 11) VD4/3 a) d fis g h b) f as c d c) h d es g d) b d f g 12) MM6/5 a) b cis e g b) gis a cis e c) c d f a d) b d f g 13) Sm2 a) c d f a b) fis a h d c) b cis e g d) c e fis a 14) MSm4/3 a) d fis g h b) c e fis a c) h d es g d) b cis e g 15) VM6/5 a) f a cis d b) e f as c c) g b cis e d) c e fis a

game kviz 3.i 4. SŠ - OBRATI SVIH SEPTAKORDA

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?