Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se zove muzej u Saloni? a) Taculum b) Tisculim c) Taskulum d) Tusculum e) Tukulum f) Musculum 2) Tko je dao sagraditi muzej u Saloni? a) sv. Dujam b) Rimljani c) Ivan Meštrović d) don Lovre Katić e) don Frane Bulić f) Delmati 3) Kako se zove skulptura koja prikazuje gornji dio tijela? a) kip b) bista c) portret d) mozaik e) slika f) glava 4) Tko je napravio bistu don Frane Bulića? a) Rimljani b) don Lovre Katić c) Ivan Kujundžić d) Ivo Kerdić e) Juraj Dalmatinac f) Ivan Meštrović 5) Koji poznati svetac iz Sirije je sahranjen u Saloni? a) sveti Dujam b) sveti Ivan c) sveti Petar d) sveti Marko e) sveti Luka f) sveti Jure
autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti