Brže osmislite bolja predavanja
U jutro pozdravljam _____________, Tjedan ima _____ dana, Kada je ________ ručamo., U školu idemo _______ danima., Dani vikenda su _______ dani., Prvi dan u tjednu je _________., Ako je danas utorak, jučer je bio ______., Ako je jučer bio petak, danas je ________., Tamni dio dana nazivamo _______., Ako je danas utorak, sutra će biti ______..

PONAVLJANJE - DOBA DANA I DANI U TJEDNU.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti