1) 1+1 a) 2 b) 4 c) 6 2) 2+2 a) 1 b) 3 c) 4 3) 3+3 a) 3 b) 5 c) 6 4) 4+4 a) 8 b) 3 c) 7 5) 5+5 a) 2 b) 5 c) 10 6) 10+10 a) 30 b) 40 c) 20 7) 20+20 a) 30 b) 40 c) 50 8) 40+40 a) 80 b) 70 c) 79

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?