Brže osmislite bolja predavanja
Moja županija se zove [Splitsko] [dalmatinska] županija.  Nalazi se u [južnom] dijelu središnje Hrvatske. Središte Splitsko dalmatinske županije je grad [Split]. Split je kulturno, administrativno , prometno, gospodarsko i [turističko] središte.  Župan splitsko dalmatinske županije je [Blaženko] [Boban]. Županiju s ostatkom Hrvatske povezuje autocesta [Dalmatina]. Splitsko dalmatinska županija je podijeljena na 16 [gradova] i 39 [općina].  Mi živimo u [Drašnicama], koje pripadaju općini [Podgora].  Jadro, Žrnovnica i Cetina su [rijeke] naše županije.  Najduži otok naše županije je [Hvar].    [Modra] [špilja] se nalazi na otoku Biševo.  Crveno i [Modro] jezero se nalaze u blizini grada [Imotskog].   Najpoznatija polja naše županije su: Vrgoračko polje, Imotsko polje i [Sinjsko] [polje]..

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti