Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje ime i prezime je točno napisano? a) Marko Marić b) marko Marić c) Marko marić 2) Koja rečenica je pravilno napisana? a) Volim plivati u moru b) Volim plivati u moru. c) volim plivati u moru. 3) Marija u vrtu sadi cvijeće. Što sadi Marija? a) vrt b) Marija c) cvijeće 4) Koliko je sati?  Kakva je ovo rečenica s obzirom na rečenični znak? a) upitna b) izjavna c) usklična 5) Odaberi rečenicu u kojoj nema pogreške. a) Živim u suhopolju. b) Živim u Suhopolju. c) Živim u Suhopolju 6) Evo kiše - koji rečenični znak ćeš staviti na kraj rečenice. a) upitnik b) uskličnik c) točka 7) Što nedostaje ovoj rečenici- mama peče najbolje palačinke. a) rečenični znak b) veliko početno slovo na početku rečenice c) ime mame 8) Kako pišemo prvu riječ u rečenici? a) malim tiskanim slovom b) velikim početnim slovom c) kako želim 9) Što sve pišemo velikim početnim slovom? a) prvu riječ u rečenici, ime i prezime, ime životinje, ime naseljenog mjesta b) početnu riječ u rečenici, drugu riječ u rečenici i ime i prezime c) ime, prezime, ime životinje, ime naseljenog mjesta

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti