Brže osmislite bolja predavanja
1) Crta je trag gibanja točke po plohi i glavni likovni element u crtežu, a razlikujemo ih po: a) toku b) karakteru c) sve navedeno d) položaju 2) Što je to obrisna crta ili kontura? a) Crta koja prikazuje obris, odnosno vanjski oblik nečega. b) Crta koja gradi neki oblik iz unutra. 3) Strukturna crta ili gradbena je ona crta koja gradi oblik izunutra. a) Točno b) Netočno 4) Što opisuju teksturne crte? a) Oblik iz unutra b) Obris lika c) Površinu oblika 5) Koje su osnovne ili primarne boje? a) Žuta, plava, zelena b) Plava, žuta crvena c) Zelena, žuta crvena 6) Koju boju dobivamo ako pomiješamo plavu i crvenu? a) LJubičastu b) Zelenu c) Rozu 7) Što je ploha? a) Dvodimenzionalni oblik b) Trodimenzionalni oblik 8) Likovi ili plohe mogu biti simetrične i asimetrične, a dijele se na geometrijske i slobodne (nepravilne). a) Netočno b) Točno 9) Kojoj likovnoj tehnici pripada kolaž? a) Kiparskoj b) Crtačkoj c) Slikarskoj d) Grafičkoj 10) Koji pojam nije vezan uz grafičku tehniku? a) Grafički list b) Harmonija c) Karton tisak 11) Koji su likovni elementi važni za trodimenzionalno oblikovanje odnosno kiparstvo? a) Masa i volumen b) Crta i točka c) Boja i ploha 12) Što ne spada u kiparske materijale? a) Drvo b) Boja c) Kamen d) Metal 13) Reljef je skulptura vezana za podlogu, a može se gledati? a) Samo sa prednje strane b) Samo sa bočne strane c) Sa prednje i sa bočne strane 14) Kako se naziva pravilno ponavljanje likovnih elemenata? a) Dinamika b) Ritam c) Kompozicija 15) Da li vam se svidio kviz? a) Da b) Ne c) Tako tako d) Nikako

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti