Brže osmislite bolja predavanja
pribrojnici - brojevi koje zbrajamo, umanjenik - prvi broj u oduzimanju, umanjitelj - drugi broj u oduzimanju, razlika - rezultat oduzimanja, zbroj - rezultat zbrajanja, četiri - brojevna riječ 4, osam - brojevna riječ 8,

matematički pojmovi

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti