Brže osmislite bolja predavanja
1) Kakav može biti pastel po svojem sastavu? a) Tvrd, gladak? b) Uljni, voštani ili suhi? c) Jaki, jarki, jasni? d) Nježan, lagan, proziran? e) Različit, drukčiji, poseban? f) Istaknut, vidljiv, neodređen? 2) Kojoj tehnici pripada pastel? a) Slikarskoj? b) Tehničkoj? c) Grafičkoj? d) Kiparskoj e) Primijenjenoj? f) Dizajnerskoj? 3) Što je ritam? a) Nepravilna izmjena elemenata? b) Dostojna promjena elemenata? c) Pravilna izmjena ili ponavljanje elemenata? d) Velika promjena elemenata? e) Mala promjena elemenata? f) Element? 4) Gdje se u umjetnosti može naći ritam? a) U zraku? b) Na nebu? c) Na papiru? d) U kompoziciji? e) Na travi? f) Na drvetu? 5) Koliko ritmova prepoznajemo u umjetnosti? a) 1? b) 2? c) 3? d) 4? e) 5? f) 6?

2. Prožimanje umjetnosti-Slikarske tehnike

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti