Brže osmislite bolja predavanja
1) JABUKA a) PRIDJEV b) GLAGOL c) IMENICA 2) POSPAN a) PRIDJEV b) GLAGOL c) IMENICA 3) SPAVAJU a) PRIDJEV b) GLAGOL c) IMENICA 4) BRINU SE a) PRIDJEV b) GLAGOL c) IMENICA 5) DJEČACI a) PRIDJEV b) GLAGOL c) IMENICA 6) DJEČJI a) PRIDJEV b) GLAGOL c) IMENICA

Pridjevi, glagoli, imenice

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti