Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja folija se koristi u kiparskim tehnikama? a) Prozirna? b) Šarena? c) Rupičasta? d) Papirnata? e) Aluminijska? f) Preklopljena? 2) Koji drugi, tvrđi materijal u kiparstvu može zamijeniti aluminijsku foliju? a) Čelik? b) Željezo? c) Lim? d) Stiropor? e) Linoleum? f) Drvo? 3) Kako se zove pravilna izmjena ili ponavljanje nekog elementa u umjetnosti? a) Ritam? b) Masa? c) Perspektiva? d) Sklad? e) Prostor? f) Arhitektura? 4) Gdje se može opaziti ritam u prostoru? a) U vlaku? b) U arhitekturi? c) U avionu? d) U automobilu? e) U kamionu? f) U kuhinji? 5) S kim se prožimaju slikarstvo i kiparstvo? a) Sa uljanim bojama? b) Sa mramornim kamenom? c) Sa matricom? d) Sa arhitekturom? e) Sa vodom? f) Sa planinama?

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti