Brže osmislite bolja predavanja
1) Nađi uljeza! a) Bilogora b) Požeška gora c) Krndija d) Dilj e) Dinara f) Žumberačko gorje 2) Najveći grad brežuljkastog zavičaja je a) Požega b) Krapina c) Varaždin d) Zagreb 3) Brežuljkasti zavičaj je a) do 200 m nadmorske visine b) od 200 do 500 m nadmorske visine c) do 500 m nadmorske visine d) od 200 do 1 000 m nadmorske visine e) od 1 000 m nadmorske visine 4) Na fotografiji prikazan je a) zagorska kokoš b) paun c) zagorski puran

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti