Brže osmislite bolja predavanja
Gospodarstvo zavičaja čine sve djelatnosti (zanimanja) kojima se ljudi bave u tom području. Razlikujemo nizinski, brežuljkasti, gorski i [primorski] zavičaj. U nizinskim područjima ljudi se bave [poljoprivredom]. Važne gospodarske djelatnosti su : [ratarstvo], voćarstvo i [stočarstvo]. Dio stanovništva nizinskog zavičaja zaposlen je u [tvornicama], koje prerađuju domaće poljoprivredne [proizvode] i kvalitetno [hrastovo] drvo.  U brežuljkastom kraju, osunčane strane brežuljka pogoduju razvoju [vinove] [loze] i voćarstva. Važne su gospodarske djelatnosti stočarstvo i [peradarstvo]. Brežuljkasti krajevi ističu se ljepotom [krajolika] i znamenitostima te se i kod njih razvija [turizam]. U gorskom zavičaju najstarija gospodarska djelatnost je [ovčarstvo], a uzgajaju se i goveda. Malo je obradivih površina. Važne gospodarske djelatnosti su [šumarstvo] i drvna [industrija]. Također se razvija turizam zbog ljepote i očuvanosti [prirode]. U primorskom zavičaju uz [vinogradarstvo], [maslinarstvo] te uzgoj limuna, naranača i mandarina važna primorska djelatnost je [pomorstvo], ribarstvo i [brodogradnja]. U tim djelatnostima rade pomorci, ribari i brodograditelji. U današnje doba ljudi se u primorju uglavnom bave turizmom..

Gospodarstvo zavičaja (3.r)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti