Brže osmislite bolja predavanja
točno rastavljena riječ: PER-NI-CA , TE-LE- VI-ZOR , DJED, U-ČE-NIK, BA-KA , VJE-VE-RI-CA, PČE-LA, SAT , ČO-KO-LA-DA, PRI-JA-TE-LJI-CA, SKA-KA-VAC , JEŽ , ČA-RA-PE , PRO-ZOR, MJE-SEC ,

Rastavljanje riječi na slogove

autor Lidijah2

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti