Brže osmislite bolja predavanja
1) Vode koje teku nazivamo a) stajaćice b) tekućice c) slane vode 2) Bara i jezero su vode a) stajaćice b) tekućice 3) Izvor je mjesto gdje tekućica izvire iz zemlje. a) Točno b) Netočno 4) Svaka tekućica nema korito. a) Točno b) Netočno 5) Mjesto na kojem jedna voda utječe u drugu naziva se a) utok b) pritok c) ušće 6) Vode tekućice teku a) uzvodno b) nizvodno c) ravno

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti