1) A=lá a) 1# b) 2# c) nincs d) 1b e) 2b f) 3b 2) Fisz=mi a) 1# b) 2# c) 3b d) 1b e) 2b f) 3# 3) B=fá a) 1b b) 2b c) 3b d) nincs e) 3# f) 2# 4) Cisz=mi a) 2# b) 2b c) 1# d) nincs e) 3# f) 3b 5) A=ti a) 1# b) 2# c) 3# d) 2b e) 3b f) 1b

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?