Brže osmislite bolja predavanja
Jadranski klobučić - Koja biljka je jednostanična alga, specifičnog je oblika, te je zelene boje?, Hobotnica - Koja životinja ima osam krakova, glavonožac je, te lovi rakove?, Alga ubojica - Koja je biljka koja ispušta otrovne tvari, nađena je prvi put u Hrvatskoj u Starigradskom zaljevu, na Hvaru?, Rogoz - Koja biljka ima uske listove, i duga je do 2 metra, te joj smeđi cvat raste u obliku klipa, živi u kopnenim vodama stajaćicama?, Fitoplankton - Tko čini alge kremenjašice?, Bjelouška - Koja je neotrovna zmija, koja živi u kopnenim vodama stajaćicam, može se kretati po vodi?, Srdela - Koja je najvažnija gospodarska riba Jadrana?, Dupin - Koja riba je sisavac, koja živi u Jadranu, te diše plućima?,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti