1) rĭ___ a) -dge b) -ge 2) hin__ a) -dge b) -ge 3) ĕ___ a) -dge b) -ge 4) lĕ___ a) -dge b) -ge 5) frĭn___ a) -dge b) -ge 6) avĕn___ a) -dge b) -ge 7) bĭn___ a) -dge b) -ge 8) plŭn___ a) -dge b) -ge 9) rĭ___ a) -dge b) -ge 10) jŭ___ a) -dge b) -ge 11) drĕ___ a) -dge b) -ge 12) crĭn___ a) -dge b) -ge 13) indŭl__ a) -dge b) -ge 14) revĕn___ a) -dge b) -ge 15) dŏ___ a) -dge b) -ge

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?