True: Procesor je mozak ili jezgra računala., Procesor se sastoji od aritmetičko- logičke i upravljačke jedinice., Na sposobnost procesora utječu brzina rada i veličina podataka., False: Upravljačka jedinica obavlja aritmetičke i logičke operacije., Priručna memorija sprema dio sadržaja iz glavne memorije., Jedan od najvećih proizvođača procesora je Vivax.,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?