Brže osmislite bolja predavanja
1) 2 ∙ 3 a) 6 b) 30 c) 15 d) 24 2) 3 ∙ 5 a) 3 b) 12 c) 15 d) 6 3) 10 ∙ 3 a) 24 b) 12 c) 27 d) 30 4) 9 ∙ 3 a) 27 b) 21 c) 9 d) 12 5) 3 ∙ 1 a) 6 b) 15 c) 3 d) 18 6) 8 ∙ 3 a) 24 b) 12 c) 3 d) 27 7) 3 ∙ 7 a) 21 b) 12 c) 24 d) 30 8) 3 ∙ 3 a) 24 b) 3 c) 9 d) 21 9) 4 ∙ 3 a) 15 b) 12 c) 18 d) 6 10) 6 ∙ 3 a) 18 b) 6 c) 30 d) 21

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti