Brže osmislite bolja predavanja
SIMBIOZA - Suživot dvaju različitih organizama., Prednosti života u zajednici - Lov, pronalaženje hrane i zaštita potomaka., Čopor - Sisavci koji aktivno love., Krda - Karakteristična za sisavce papkare., Stada - Čine ih ovce, koze , krave., Migracije - Odlazak ptica na nova staništa., Plove - Zajednice u kojima žive ribe., Matica - Ženka koja cijeli život nosi jaja., Rojevi - Imaju podjelu rada., Jato - Divlje guske, plamenci i pingvini.,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti