Brže osmislite bolja predavanja
1) Pridjevi su riječi kojima opisujemo kakvo je što i čije je što. a) DA b) NE 2) Pridjevi su riječi kojima pobliže opisujemo: a) imenice b) glagole c) veznike d) kratice 3) Opisni pridjevi odgovaraju na pitanja a) čije je što? b) kakvo je što? 4) Koja je rečenica točno napisana? a) Stanovnici Zagreba su zagrepčani. b) Stanovnici Zagreba su Zagrepčani. 5) Koja je rečenica točno napisana? a) Službeni jezik u RH je Hrvatski jezik. b) Službeni jezik u RH je hrvatski jezik. 6) Posvojni pridjevi kazuju kakvo je što. a) DA b) NE 7) Jučer sam se igrala s bakinim starim lutkama. Riječ bakinim je: a) imenica. b) opisni pridjev. c) posvojni pridjev. d) glagol. 8) Pridjev suprotnog značenja od pridjeva crn je. a) taman b) bijel c) proziran 9) Pridjev suprotnog značenja od pridjeva velika je: a) ogromna. b) mala. c) divovska. 10) Načini pridjev od imenice boja. a) bojati b) obojan c) boje d) bojati se 11) Preoblikuj imenicu Vukovar u posvojni pridjev. a) vukovarski b) Vukovarski c) Vukovarci 12) Preoblikuj imenicu ljepota u pridjev. a) lijep b) ljep 13) Odaberi točan odgovor. Mama je uzela ___________________ kišobran. a) majin b) Majin 14) Imenice pobliže opisuju pridjeve. a) DA b) NE 15) Posvojne preidjeve izvedene od vlastitih imenakoji završavaju na -ov, -ev, -in pišemo: a) malim početnim slovom. b) velikim početnim slovom.

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c