Brže osmislite bolja predavanja
1) ŠTO POKAZUJEMO OZNAKAMA ZA IZVOĐENJE GLAZBENOG DJELA? a) ISKAZUJEMO OSJEĆAJ U SKKLADBI b) ISKAZUJEMO BRZINU U SKLADBI c) ISKAZUJEMO DINAMIKU U SKLADBI d) ISKAZUJEMO SUKOBE U GLAZBI e) ISKAZUJEMO LJUBAV PREMA GLAZBI f) NIŠTA 2) KOLIKO IMAMO ZNAKOVA ZA PONAVLJANJE? a) JEDAN b) DVA c) TRI d) ČETIRI e) PET f) ŠEST 3) DA CAPO AL FINE(D.C.al Fine) JE ZNAK ZA: a) PJEVANJE b) RITAM c) INTONACIJU d) FORTE e) TEMPO f) PONAVLJANJE 4) PRIMA VOLTA(PRVI PUT) I SECUNDA VOLTA (DRUGI PUT) SU ZNAKOVI ZA: a) PJEVANJE b) RITAM c) INTONACIJU d) FORTE e) PONAVLJANJE f) TEMPO 5) ZNAK > ILI < KOD IZVOĐENJA GLAZBE (IZNAD NOTA) JE ZNAK ZA: a) NAGLASAK ILI AKCENT b) NAGLASAK ILI TEMPO c) NAGLASAK ILI DINAMIKA d) TEMPO ILI AKCENT e) DINAMIKA ILI AKCENT f) ŠTAMPARSKA POGREŠKA 6) , ILI V KOD NAČINA IZVOĐENJA GLAZBE JE ZNAK ZA: a) IZDAH ILI CENZURA b) UDAH ILI CENZURA c) PREDAH ILI CENZURA d) UDAH ILI PONAVLJANJE e) UDAH ILI RECENZIJA f) ŠTAMPARSKA POGREŠKA 7) LEGATO JE: a) NEPOVEZAN NAČIN IZVOĐENJA GLAZBENOG DJELA b) NIŠTA c) POVEZAN NAČIN IZVOĐENJA GLAZBENOG DJELA d) ISPREDKIDAN NAČIN IZVOĐENJA GLAZBENOG DJELA e) NIŠTA f) KRATKI NAČIN IZVOĐENJA GLAZBENOG DJELA 8) STACCATO JE: a) KRATKO, ODVOJENO IZVOĐENJE GL. DJELA b) DUGO, OTEŽANO IZVOĐENJE GL. DJELA c) NIŠTA d) SPORO, TROMO IZVOĐENJE GL. DJELA e) TEŠKO IZVOĐENJE GL. DJELA f) LAKO IZVOĐENJE GL. DJELA 9) DINAMIKA JE..... a) TIŠINA IZVOĐENJA GL. DJELA b) JAČINA IZVOĐENJA GL. DJELA c) BRZINA IZVOĐENJA GL. DJELA d) GLASNOĆA IZVOĐENJA GLAZBENOG DJELA e) KRATKOĆA IZVOĐENJA GL. DJELA f) VRSTA NOVIH DORINA PROIZVODA 10) TEMPO JE... a) JAČINA IZVOĐENJA GL. DJELA b) BRZINA IZVOĐENJA GLAZBENOG DJELA c) TIŠINA IZVOĐENJA GL. DJELA d) NOVI LEDO SLADOLED e) SKAKUTANJE PO GL. DJELIMA f) NOVA IGRICA ZA MOBITEL

GLAZBA III- IRENA GUŠTIN

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti