Brže osmislite bolja predavanja
1) Kada je Hrvatska proglasila samostalnost? a) 15.lipnja 1990. b) 25.lipnja 1991. c) 15.lipnja 1991. 2) Čime se bavi UNESCO? a) poljoprivredom b) znanošću, obrazovanjem i kulturom 3) Tko je napisao Odu radosti? a) L. van Beethoven b) Antun Mihanović c) Friedrich Schiller 4) Tko je zaštitnik grada Splita? a) Dioklecijan b) Sveti Duje 5) Koja je himna Europske unije? a) Lijepa naša domovino b) Oda radosti 6) Koliko ima zvjezdica na zastavi europske unije? a) 12 b) 21 7) Zašto je put do samostalnosti RH bio težak? a) jer su ga pratile poplave b) jer ga je pratio rat 8) Je li Hrvatska članica UN-a? a) da b) ne 9) Kada je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije? a) 1. srpnja 2013. b) 25.lipnja 1991. 10) Koji je ovo kulturno-povijesni spomenik? a) Eufrazijeva bazilika b) Povijesna jezgra grada Trogira 11) Što je ovo? a) Eufrazijeva bazilika b) Katedrala svetog Jakova u Šibeniku c) Dioklecijanova palača u Splitu 12) Koji je ovo kulturno-povijesni spomenik? a) Dioklecijanova palača u Splitu b) Katedrala svetog Jakova u Šibeniku 13) Kada slavimo Dan neovisnosti RH? a) 8. ožujka b) 8.listopada

Hrvatska u europskom okruženju

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti