1) Za našu obalu kažemo da je: a) razvijena b) slabo razvijena c) nerazvijena 2) Jadransko more je : a) slatko b) neslano c) slano 3) Boja mora ovisi o prelamanju svjetlosti i živim bićima u njemu. a) DA b) NE 4) Zaljev ili uvala je naziv za površinu vode koja prodire u kopno i njime je okružena s tri strane. a) DA b) NE 5) Otok je dio kopna koji je s : a) koji je jednom stranom okružen morem b) tri strane okružen morem c) četiri strane okružen morem 6) Dio kopna koji je s tri strane okružen morem, a jednom stranom se drži za kopno nazivamo: a) otok b) poluotok c) zaljev 7) Označi sliku koja prikazuje otok a) b) c) 8) Označi sliku koja prikazuje zaljev a) b) c) 9) Označi sliku koja prikazuje poluotok a) b) c) 10) Ako u moru raste alga, morska salata, to znači da je more: a) čisto b) onečišćeno c) toplo za kupanje 11) U mračnim špiljama se najčešće kriju: a) srdele b) hobotnice c) skuše 12) Papaline, srdele, skuše ubrajamo u : a) crvenu ribu b) bijelu ribu c) plavu ribu 13) Lubina, škarpinu i list ubrajamo u: a) riječnu ribu b) bijelu ribu c) plavu ribu 14) Vreba svoj plijen najčešće oko ribarskih brodova, ta ptica je: a) golub b) kos c) galeb 15) Koja je životinja zaštićena i vrlo rijetka, živi u moru, a na kopno se izlazi odmarati: a) sredozemna medvjedica b) vidra c) dupin 16) Sredozemna medvjedica se još zove morski čovjek i  a) Marijana b) Adrijana c) Ljljana 17) Slika prikazuje: a) morsku tvijezdu b) dagnje c) prstace 18) Slika prikazuje: a) prstac b) dagnje c) kamenice 19) Slika prikazuje: a) prstace b) dagnje c) kamenice 20) Dagnje, prstaci i kamenice su: a) školjkaši b) ribe c) biljke 21) Označi sliku koja prikazuje srdele a) b) c) 22) Označi sliku koja prikazuje skušu a) b) c) 23) Označi sliku koja prikazuje škarpinu a) b) c) 24) Označi sliku koja prikazuje zubatca a) b) c) 25) Slika prikazuje: a) morskog ježa b) morsku zvijezdu c) grancigulu 26) Slika prikazuje: a) grancigulu b) koralj c) morsku salatu 27) Slika prikazuje: a) morsku salatu b) krocanj c) lopoč 28) Slika prikazuje: a) morsku zvijezdu b) morskog ježa c) morski krastavac 29) Slika prikazuje: a) morsku zvijezdu b) morsku salatu c) koralj 30) Slika prikazuje: a) srdele b) morske krastavce c) morske ježince 31) Uz Jadransko more ljudi se bave obrađivanjem maslina i prodaju: a) palmino ulje b) kokosovo ulje c) maslinovo ulje 32) Koje voće ljudi uz Jadransko more najčešće suše, a može se jesti i svježe? a) mandarine b) smokve c) naranače 33) Označi sliku koja prikazuje smokve a) b) c) 34) Označi sliku koja prikazuje maslinovo ulje a) b) c) 35) Plima je morska mijena , periodično podizanje morske razine. a) DA b) NE 36) Oseka je morska mijena, periodično povlačenje morske razine. a) DA b) NE

Jadransko more, živi svijet u njemu i oko njega (3.r)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?