Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja su dva temeljna tiska među grafičkim tehnikama? a) Plitki i duboki? b) Niski i visoki? c) Visoki i duboki? d) Grafički i slikarski? e) Urezani i otisnuti? f) Osušeni i mokri?

3. Komunikacija i životno okruženje-Grafičke tehnike

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti