Brže osmislite bolja predavanja
1) Kada su se Hrvati doselili na područje između rijeke Drave i Jadranskog mora? a) početkom 5. stoljeća b) početkom 7. stoljeća c) početkom 19. stoljeća 2) Što su bili Hrvati neposredno po doseljenju u novu domovinu? a) stočari b) ratari c) ratnici 3) Koje žitarice su Hrvati kasnije uzgajali? a) kukuruz i zob b) suncokret i soju c) leću i ječam 4) Hrvati su po dolasku u novu domovinu bili mnogobošci. Kako se zvao njihov vrhovni Bog? a) Perun b) Svarog c) Jarilo 5) U kojem stoljeću su Hrvati prihvatili kršćanstvo? a) VII. stoljeću b) X. stoljeću c) IX. stoljeću 6) Koje su dvije kneževine Hrvati osnovali u IX. stoljeću' a) Panonsku i Goransku Hrvatsku b) Primorsku i Posavsku Hrvatsku c) Slavonsku i Panonsku Hrvatsku 7) Iz koje porodice su bili hrvatski narodni vladari? a) porodice kneza Domagoja b) porodice kneza Borne c) porodice kneza Trpimira 8) Kako se zove prvi hrvatski kralj? a) Petar Krešimir IV. b) Zvonimir c) Tomislav 9) Za čije vladavine je teritorij hrvatske države bio najveći? a) kralja Zvonimira b) kralja Petra Svačića c) kralja Petra Krešimira IV. 10) Tko je bio posljednji hrvatski kralj? a) kralj Tomislav b) kralj Ladislav c) kralj Zvonimir 11) Kako se zove prvi pisani spomenik u kojem se spominju riječi hrvatski kralj na hrvatskom jeziku? a) Baščanska ploča b) Humačka ploča c) sarkofag kraljice Jelene 12) Kojim pismom je pisana Baščanska ploča? a) glagoljicom b) latinicom c) ćirilicom 13) Koji strani vladari dolaze na hrvatsko prijestolje nakon smrti kralja Zvonimira? a) Austrijanci b) Mađari c) Turci 14) Koja plemička obitelj se isticala u Slavoniji u XIII. stoljeću? a) Šubići b) Babonići c) Frankopani 15) Koji narodi su počeli ugrožavati Hrvatsku krajem XV. stoljeća? a) Mađari b) Turci c) Nijemci 16) Kada je austrijski kralj Ferdinand Habsburški izabran za Hrvatskog kralja? a) početkom XVI. stoljeća b) u XVII. stoljeću c) u XIX. stoljeću 17) Tko je organizirao urotu protiv kralja Ferdinanda? a) knezovi krčki b) seljaci c) Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski 18) Tko je predvodio pokret za hrvatski jezik? a) Antun Mihanović b) Ljudevit Gaj c) Peter Preradović 19) Kada je Hrvatski sabor proglasio hrvatski jezik službenim na području Hrvatske? a) 1847. godine b) 1941. godine c) 1991. godine 20) Koja su se narječja govorila na području Hrvatske, a govore se i danas? a) njemački i talijanski b) štokavski, kajkavski i čakavski c) kajkavski, slavonski i primorski 21) Kako se zvala zajednica u kojoj su živjeli Hrvati nakon prvog svjetskog rata? a) Jugoslavija b) Austro-ugarska monarhija c) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca? 22) Koji je najpoznatiji hrvatski političar toga doba? a) Ban Josip Jelačić b) Stjepan Radić c) Vatroslav Lisinski 23) Tko je bio prvi hrvatski predsjednik nakon osamostaljenja RH 1991.? a) dr Franjo Tuđman b) Stjepan Mesić c) Ivo Josipović 24) Kako se zove glavni grad RH? a) Varaždin b) Split c) Zagreb 25) RH je članica a) kraljevstva b) Europske unije c) otočnih država
autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti