Brže osmislite bolja predavanja
1) DŽ ili Đ ? a) DŽIP b) ĐIP 2) DŽ ili Đ ? a) ĐUNGLA b) DŽUNGLA 3) DŽ ili Đ ? a) LAĐA b) LADŽA 4) DŽ ili Đ ? a) GROŽĐE b) GROŽDŽE 5) DŽ ili Đ ? a) ĐEP b) DŽEP 6) DŽ ili Đ ? a) ĐURĐICE b) DŽURĐICE 7) DŽ ili Đ ? a) ROĐENDAN b) RODŽENDAN 8) DŽ ili Đ ? a) PANDŽE b) PANĐE 9) DŽ ili Đ ? a) UĐBENIK b) UDŽBENIK 10) DŽ ili Đ ? a) PIDŽAMA b) PIĐAMA 11) DŽ ili Đ ? a) ROĐAK b) RODŽAK 12) DŽ ili Đ ? a) LEDŽA b) LEĐA

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti