Brže osmislite bolja predavanja
15cm2 - P=? a=3m b=5, 20cm - O=? a=4cm b=6cm, 32cm - O=? a=8, 8cm - P=64cm2 a=?, 7m - P=49m2 O=28m a=?,

Opseg i površina kvadrata i pravokutnika

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti