Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji grad leži na 4 rijeke ??? a) Čakovec b) Sisak c) Vinkovci d) Aljmaš e) Karlovac f) Sl.Brod 2) Gdje se održava Jesen u Baranji ??? a) Koprivnica b) Beli Manastir c) Đakovo d) Bjelovar e) Virovitica f) Požega 3) Koji je 1 slobodni kraljevski grad RH ??? a) Varaždin b) Virovitica c) Vučeldol d) Vinkovci e) Vranovci f) Vukovar 4) Koji grad ima 8 spomenika bicikala ??? a) Sisak b) Bjelovr c) Đakovo d) Koprivnica e) Osijek f) Karlovac 5) Koji je grad stariji od 2000 god. ??? a) Požega b) Osijek c) Sisak d) Koprivnica e) Čakovec f) Sl. Brod

Gradovi nizinskih krajeva RH (kviz)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti