1) Milyen eseménnyel kezdődött a középkor? a) a Nyugat-római birodalom bukásával b) a Spartacus-féle lázadás leverésével c) Ceasar halálával d) Bizánc létrejöttével 2) Mi volt a legnagyobb érték a középkorban? a) az arany b) a tudás c) a föld d) a család 3) Mi volt a Kelet-római Birodalom fővárosa? a) Konstantinápoly b) Róma c) Aquincum d) Nápoly 4) Ki volt a Kelet-Római Birodalom egyik legfontosabb császára? a) Justinianus b) Augustus c) Néró d) Caius Bonus e) Calicula 5) Mi volt Justinianus császár célja? a) hogy ugyanakkora területen uralkodjon, mint a nagy római császárok b) hogy elterjessze a kereszténységet c) hogy minél több pénzt szerezzen 6) Mi a zsinat? a) csizmaféleség b) egy olyan gyűlés ahol meghatározták, hogy a keresztényeknek miben kell hinniük c) a zsinór régies neve d) a zsiráf rokona 7) Ki döntött általában a zsinatokon? a) bíró b) császár c) pápa d) király 8) Miért lett egyre több falu a középkorban? a) mert nem voltak még autók b) mert sok jobbágy volt c) mert sok volt a föld d) mert nagyban megnőtt a lakosság száma 9) Kiket nevezünk jobbágyoknak? a) a földesurakat b) a földműveseket c) az uradalom területén élő és ott termelő parasztok d) falusi lakosok 10) Mi a majorság? a) nagy méretű földbirtok b) német birtok c) fűszerkert d) a földbirtok azon része, ahol a földesúr, családja és szolgái élelmét termelték 11) Melyek a jobbágytelek részei? a) házhely és szántóföld b) házhely és majorság c) legelő és kert d) központi rész és kültéri rész 12) Mondj néhány szolgáltatást, amivel a jobbágy tartozott a földesúrnak! a) robot, eszközkészítés b) terményadó, robot, ajándék c) pénzadó, a földesúr gyermekeinek szórakoztatása d) sütés-főzés, robot 13) Mi a kétnyomásos gazdálkodás? a) a szántóföld egyik részét megművelték, a másikat pihenni hagyták b) kétszer szántották fel a földet c) kétszer olyan mélyen szántottak, mint korábban 14) Milyen házakban éltek a jobbágyok? a) kőházakban b) faházakban c) jurtákban d) félig földbe süllyesztett kunyhókban e) dzsunkában 15) Mit ettek általában a jobbágyok? a) mindennap húst b) kását és kenyeret c) sok tejterméket d) pizzát 16) Milyen fegyverekkel támadták a késő középkorban a középkori várakat? a) lőporral és az ágyúkkal b) lézerkarddal c) pisztollyal és karddal

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?