Brže osmislite bolja predavanja
1) 1 × 2 a) 3 b) 5 c) 11 d) 2 e) 4 f) 6 2) 5 × 2 a) 15 b) 26 c) 10 d) 12 e) 8 f) 14 3) 8 × 2 a) 10 b) 20 c) 22 d) 12 e) 16 f) 18 4) 7 × 2 a) 16 b) 30 c) 8 d) 10 e) 14 f) 34 5) 9 × 2 a) 16 b) 34 c) 14 d) 17 e) 18 f) 19

Množenje brojem 2

autor Sanjamaricevic

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti