Brže osmislite bolja predavanja
1) 321 + 58 a) 246 b) 501 c) 389 d) 379 e) 411 f) 367 2) 542 a) 743 - 427 b) 976 - 621 c) 689 - 147 d) 125 + 764 e) 986 - 145 f) 148 + 343 3) 888 a) 1000 - 321 b) 200 + 577 c) 222 + 656 d) 987 - 124 e) 201 + 687 f) 189 + 418 4) 7 × 100 + 145 a) 654 b) 309 c) 807 d) 867 e) 845 f) 835 5) 953 a) 160 + 510 b) 340 + 520 c) 800 + 143 d) 899 - 312 e) 810 + 143 f) 190 + 533 6) 565 a) 743 - 168 b) 210 + 367 c) 320 + 444 d) 743 - 178 e) 913 - 348 f) 987- 345 7) 442 a) 900 - 754 b) 124 + 316 c) 258 + 98 d) 642 - 200 e) 110 + 458 f) 300 + 132 8) 900 a) 450 + 380 b) 400 + 320 c) 460 + 380 d) 1000 - 110 e) 790 + 110 f) 550 + 350 9) ( 46 - 13 ) × 10 a) 430 b) 240 c) 320 d) 340 e) 330 f) 430 10) 10 × ( 77 - 57 ) a) 400 b) 250 c) 260 d) 200 e) 210 f) 320

Zbrajanje i oduzimanje do 1000 - SanjaM

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti