1) Mi a dó hang, ha 1# az előjegyzés? a) G b) F c) Fisz 2) Melyik a kis nyújtott ritmus? a) b) c) 3) Mi az előjegyzés G-dúrban? a) b) c) 4) Melyik ritmussal egyenlő értékű a képen látható ritmusképlet? a) b) 5) Milyen moll hangsor? a) Dallamos moll b) Összhangzatos moll c) Természetes moll 6) Mi a szekvencia? a) kérdés-felelet b) Lépcsőzetesen ismétlődő zenei motívum 7) Mit jelent a képen látható utasítás?  a) PIANO- halkan b) PIANISSIMO - nagyon halkan 8) Mit jelent a képen látható utasítás? a) FORTE -hangosan b) FORTISSIMO -nagyon hangosan 9) Hogy szolmizálnád a képen látható hangot? (Előjegyzés! ) a) dó b) szó c) mi 10) Milyen hanggal kezded a feladatot, ha G a dó és lá-val kezdődik a dallam?  a) H b) E c) G 11) Hogy nevezzük a moll hangsor felemelt 7. hangját ( szi) ? a) alaphang b) vezetőhang 12) Mi lesz a vezetőhang (szi) e-mollban? e=lá a) DISZ b) CISZ 13) Milyen hangköz van a képen?  a) k2 b) N3 c) T8 14) Milyen hangköz van a képen? a) k2 b) k3 c) T4 15) Milyen hangköz van a képen? a) T5 b) T8 c) T4 16) Milyen hangköz van a képen?  a) T5 b) T4 c) T8

Copy of 05.18. ismétlés 2. oszt.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?