Brže osmislite bolja predavanja
1) 10 : 2= a) 9 b) 5 c) 6 d) 4 2) 35:5= a) 5 b) 7 c) 6 d) 8 3) 40 : 5= a) 6 b) 10 c) 8 d) 7 4) 18:2= a) 1 b) 7 c) 4 d) 9 5) 14: 2= a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 6) 45:5= a) 4 b) 9 c) 8 d) 7 7) 15:5= a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 8) 8:2= a) 6 b) 7 c) 4 d) 6 9) 20:2= a) 3 b) 8 c) 10 d) 5 10) 30:5= a) 5 b) 7 c) 6 d) 9 11) 16:2= a) 2 b) 6 c) 3 d) 5 12) 12:6= a) 2 b) 6 c) 9 d) 3 13) 8: 2= a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 9 14) 6:2= a) 3 b) 4 c) 7 d) 4 e) 2 15) 25: 5= a) 2 b) 5 c) 8 d) 4

Dijeljenje brojeva

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti