Brže osmislite bolja predavanja
Nabroji najmanje pet općih imenica!, Nabroji najmanje pet vlastitih imenica!, Nabroji najmanje tri imenice u jednini!, Nabroji najmanje tri imenice u množini!, Nabroji po dvije imenice svakog roda!, Nabroji barem pet glagola!, Sastavi rečenicu koja će sadržavati: jednu imenicu ženskog roda, jednu imenicu u množini i barem jedan galgol!, Sastavi rečenicu koja će sadržavati: jednu imenicu srednjeg roda, jednu imenicu u jednini i barem jedan glagol!.

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti