Brže osmislite bolja predavanja
1) Ljudi su išli saditi cvijeće. pronađi imenice i reci u kojem su Padežu? a) V i A b) A i D c) N i A d) A e) N f) D 2) Životinje su Ljepe. Pronađi imenicu i reci u kojem je padežu a) N b) G c) D d) A e) V f) l 3) Lana priča o školi. Pronađi imenice i reci u kojem su padežu a) N i L b) N i A c) A i G d) L i A e) A i V f) G i I

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti