Brže osmislite bolja predavanja
1) Vrste glazbala su: a) glazbala sa žicama b) glazbala s tipkama c) puhačka glazbala d) udaraljke e) mehanička f) elektronička 2) Glazbala sa žicama su: a) klavir b) gitara c) violina d) viola e) violončelo f) bubanj 3) Glazbala s tipkama su: a) gusle b) klavir c) čembalo d) lirica 4) Puhača glazbala su: a) flauta b) gajde c) truba d) klarinet e) harfa 5) Udaraljke su: a) harmonika b) bubanj c) orgulje d) činele

Glazbala ( višestruki odgovori )

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti