Mojou záľubou je spev, - preto chodím na zborový spev.., Mojím koníčkom je futbal,  - preto chodím na tréningy., Zaujíma ma matematika, - preto chodím na matematický krúžok., Zaujímam sa o umenie, - preto chodím na dramatický krúžok., Rada vyšívam, - preto chodím na krúžok šikovných rúk., Mojou záľubou he šport, - preto chodím na športový krúžok., Mojím koníčkom je maľovanie, - chodím do výtvarného krúžku., Zaujíma ma nemčina, - preto chodím na krúžok nemeckej konverzácie., Zaujíma ma  výpočtová technika, - preto chodím na krúžok výpočtovej techniky., Rada tancujem ľudový tanec, - preto chodím do krúžku ľudového tanca., Mojím koníčkom je moderný tanec, - preto chodím do krúžku moderného tanca., Rada/rád hrám šach, - preto chodím do šachového krúžku., Zaujímam sa o rozprávky, - preto chodím chodím na bábkarský krúžok., Zaujíma ma príroda, - preto chodím na krúžok mladých ochrancov prírody.,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?